Uttalelse fra Petter Olsen – etter salget av Skrik, mai 2012

Jeg håper at omtalen som dette salget gir, vil øke allmennhetens interesse for Munchs arbeid og bevisstheten om det viktige budskapet jeg føler det formidler.

Skrik for meg viser det grufulle øyeblikket når mennesket innser sin innvirkning på naturen og de irreversible endringene han har satt i gang, og gjør planeten stadig mer ubeboelig.

Petter Olsen

Bildet av Skrik kan få flere av oss til å forstå omfanget av konsekvensene av våre fortsatte utslipp av klimagasser. Dette vil uunngåelig føre til utløsning av ukontrollerbare tilbakemeldingsmekanismer som ligger latent i naturens fysikk.

De vil sparke inn, først sakte, for så å akselerere, noe som får jorden til å bli overopphetet. Biosfæren vil krympe og det blir mindre oksygen, vann og mat. Mer død, mindre liv. Og svært få livbåter igjen når vi går ned.

Munchs viktigste verk Livets frise, aldri ferdigstilt, men finnes i mange versjoner, har som tema Kjærlighet, angst og død. Skrik handler om angst som nærmer seg og forutse døden.

Munchs håndmalte dikt på rammen avsluttes med ordene «Det store skriket i naturen». Det er som om Munch har hatt en forutanelse om hva mennesket kom til å påføre naturen.

I mellomtiden vil Munch fortsette å være en stor kraft i livet mitt. Med mitt eget Munch-prosjekt ønsker jeg å fokusere på Life and Love.

Uttalelse fra Petter Olsen til pressen etter salget av Scream på Sotheby’s New York, mai 2012.